Materské školy (zš) ...

výzva č. 1

PRAJEM VÁM KRÁSNY DEŇ.

 
 
Volám sa Martin HOCMAN, založil túto rodinnú webovú stránku, som autorom edície kníh o osobnom rozvoji a tiež zakladateľom projektu s názvom: Projekt: ABECEDA OSOBNÉHO ROZVOJA. Od cca 5/2024 postupne, v rámci možností začínam pomáhať a osobne podporovať predškolské zariadenia rôznymi spôsobmi, ale najmä finančne.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o našej vzájomnej spolupráci, o výške svojej odmeny (mojej finančnej podpory) a tiež, ako to všetko vlastne funguje.

 

TOP PRODUKTY PROJEKTU AOR

  
 V sortimente produktov AOR nájdete knihy moje vlastné, ale aj knihy iných úspešných autorov, rôzne pracovné diáre, pre deti omaľovanky, perá, náramky, pexeso (slovenská abeceda), hračky a iné drobnosti na Mikuláša, na MDD, na začiatok školského roka či na jeho koniec. Pre dospelých napríklad hrnčeky, kávu, kozmetiku. Mnohé produkty tvoríme sami, iné napríklad v spolupráci s chránenými dielňami, reklamnými agentúrami a inými slovenskými dodávateľmi.

Náš sortiment je vyobrazený na našom e-shope: www.top101sk.com

Samozrejme, že postupom času sa náš sortiment rozrastie o ďalšie TOP produkty, napr. aj o tie vaše alebo rôzne knihy či produkty rodičov detí, ktoré navštevujú vaše zariadenie. Hlavným cieľom projektu je, aby všetky zúčastnené strany na dlhodobej vzájomnej spolupráci profitovali a posúvali sa tak spoločne vpred. Spájať a nie rozdeľovať, podporovať a nie škodiť - to sú základne piliere tohto projektu.

 

PROJEKT: ABECEDA OSOBNÉHO ROZVOJA - pre MŠ (ZŠ)

 
Ako najjednoduchšie vysvetliť našu spoluprácu a vašu odmenu?

Použijem názorný príklad:

Vaše zariadenie má napríklad 30 detí a 10 zamestnancov (učiteľov, kuchárky, školníka a pod.). V našom sortimente máme mnoho produktov, ktoré potrebujú jak deti (hračky, vzdelávacie pomôcky, drobnosť na Mikuláša, na MDD a pod.), tak i rodičia detí a váš personál (kávu, knihu o osobnom rozvoji, pracovný diár a pod.). TIP: Knihy projektu AOR môžu byť aj vo vašej školskej knižnici. Predstavte si, žeby ste si zopár takýchto produktov objednali u nás:

30 x Polo – omaľovánka pre deti: Ovocie, zelenina a iné plody 

(Bežná predajná cena: 2,50 eur/ ks)

30 x Mikuláš – darčeková krabička s obsahom (podľa vášho želania)

(Bežná predajná cena: 3,99 eur/ ks)

10 x TOP Káva Viktória 200 gr. (mletá alebo zrnková)

(Bežná predajná cena: 4,99 eur/ ks)

10 x Kniha: ABECEDA OSOBNÉHO ROZVOJA (alebo iná)

(Bežná predajná cena: 14,05 eur/ ks)

Celková hodnota objednávky by v tomto príklade bola: 385,10 eur

 

Vaša odmena v hotovosti v prípade spolupráce by bola nasledovná:

 

Bez registrácie: Výška odmeny pre vás: 0 eur

(+Poštovné zdarma + Darček v hodnote 20,00 eur)

***

Registrácia - ZDARMA: Výška odmeny pre vás: 44,10 eur

(+Poštovné zdarma + Darček v hodnote 20,00 eur + Diplom projektu AOR*)

***

Registrácia - BEZ OBMEDZENIA: Výška odmeny pre vás: 84,10 eur

(+Poštovné zdarma + Darček v hodnote 10,00 eur + Diplom projektu AOR*)

 

Ktorá z uvedených možností by bola pre vás najzaujímavejšia (ja osobne si myslím, že tá bez obmedzenia) a pokračovali by ste v takejto spolupráci dlhodobo? Verím, že áno.

*Ďalšou odmenou je pre vás Diplom projektu AOR (na sumu 250 eur, 500 eur, 750 eur, 1000 eur a 1500 eur), ktorým zároveň potvrdzujem výšku vašej finančnej odmeny.

 

 

A.) - VYSKÚŠAJTE BEZ RIZIKA !

 

Odporúčam vám, aby ste si najskôr objednali vzorky produktov, ktoré vás najviac oslovili, aby ste mali možnosť dotknúť sa ich, vyskúšať, prípadne ich ochutnať. Na tejto vašej prvej objednávke vzoriek uvidíte celý proces v akcii presne tak, ako funguje, no v nižších sumách. Je to jednoduché a vy tak získate vlastnú, som presvedčený, že pozitívnu skúsenosť a uvidíte i svoju prvú finančnú odmenu.

Objednanie vzoriek produktov urobíte telefonicky alebo na:  www.top101sk.com

K objednávke vzoriek vám zdarma pribalíme náš cenník (tlačený/ elektronický), kde nájdete aktuálne ceny všetkých našich produktov, samozrejme s vyobrazenou výškou finančnej odmeny pre vás pri jednotlivých druhoch registrácie.

Až vyskúšate prvé naše produkty, bude sa vám páčiť celý tento proces a bude pre vás zaujímavý aj finančný príspevok, rozhodne sa zaregistrujte do projektu AOR. Spoluprácou nemáte čo stratiť, môžete len získať, a to nie len v tomto kalendárnom roku, ale prakticky dlhodobo.

 

 

B.) - ZAČIATOK NAŠEJ SPOLUPRÁCE:

 

1. bod: Preštudujte si obchodné podmienky spolupráce (OPS):

Registrácia ZDARMA (OP-Z)

Zmluvné strany: (Z) - Zakladateľ projektu AOR, ďalej ako (Z): Martin HOCMAN, ul. kpt.Nálepku 10, Liptovský Mikuláš 03101, tel.: 0940 893 303, mail: martin_hocman@centrum.sk a info@top100sk.com,       (OP) - Obchodný partner: ďalej ako (OP) vaše údaje, pridelené číslo: SK 100 __ __ __ __ __
Predmet zmluvy a jej platnosť: (Z) a (OP-Z) sa dohodli na vzájomnej spolupráci v oblasti nákupu produktov, vytvárania nových TOP produktov, na propagácii projektu AOR a webovej stránky (Z), predaja produktov, tiež na získavania nových obchodných partnerov a ďalších príležitostí. Zmluva začína platiť dňom podpisu (dňom prijatia prvej objednávky). Zmluva je platná iba kompletná, t.j. musí obsahovať všetky 3 strany, ktoré musia byť podpísané (OP-Z) a (Z). Pri elektronickej registrácii platí zaškrtnutý súhlas s OPS. Nový (OP-Z) dostane pridelené registračné číslo a kartičku obchodného partnera (Zdarma) + Leták pre OP projektu AOR na dvere (platí pre MŠ).
Odmena: (Z) odmeňuje (OP-Z) pri každej objednávke jasne danou odmenou (zľava), ktorá je uvedená v aktuálnom veľkoobchodnom cenníku. O prípadnej zmene odmien bude (Z) informovať (OP-Z). Diplom AOR získa každý (OP-Z) zdarma, keď navýši vďaka tejto spolupráci svoj rodinný rozpočet o 250 eur, (500, 750, 1.000) a 1.500 eur. Získaním nového zákazníka na reklamný priestor na webe atď., získava (OP-Z) jednorazovú odmenu vo výške 10% zo zaplatenej sumy nového zákazníka alebo 15%-nú vo forme produktov projektu AOR zdarma.
Odstúpenie od zmluvy: (OP-Z) môže požiadať o zrušenie tejto zmluvy kedykoľvek počas jej trvania bezplatne. (Z) môže ukončiť spoluprácu s (OP) výpoveďou zmluvy pri porušení vzájomných dojednaní. Možnosť predĺžiť spoluprácu o ďalšie obdobie (rozšíriť) bude možné podpisom novej zmluvy, ktorá bude aktualizovaná podľa situácie.
Vzájomné dojednania: (Z) informuje o novinkách a zmenách v projekte (OP-Z) mailom, telefonicky, osobne a/ alebo prostredníctvom webovej stránky. (OP-Z) svojou činnosťou nezavádza zákazníkov a iných (OP), neklame, nepodvádza, správa sa slušne a robí dobré meno sebe, iným (OP) a (Z). Odporúčaná minimálna objednávka je v hodnote 20 eur.
Dodanie tovaru, platba za tovar, dane: (OP-Z) si môže prevziať tovar a produkty osobne od (Z), od obchodného partnera s platným Certifikátom AOR (OP+C), alebo prostredníctvom pošty na dobierku, alebo ak je dohodnuté inak. Platba za tovar sa uhrádza v konečných cenách aktuálneho veľkoobchodného cenníka, ktorý platí do vydania nového. (Z) nie je platca DPH. Nakoľko táto zmluva nie je zamestnanecký vzťah, za prípadné zdanenie svojich príjmov nesie zodpovednosť (OP-Z). Pri neprevzatí objednaného tovaru sa vám zaúčtuje poplatok 10 eur a pri následnom, opakovanom neprevzatí tovaru sa zruší registrácia (OP-Z) a táto zmluva automaticky končí.
Zhrnutie: Prípadné zmeny medzi oboma stranami sa riešia písomne. Svojim podpisom potvrdzujú, že rozumejú všetkým bodom v týchto OPS, ochrane osobných údajov GDPR, objednávkam i dobe platnosti tejto zmluvy. Obmedzenie: Pri registrácii zdarma si naše produkty môžete objednať len po 1 kuse z každého (neplatí to pre ZŠ a MŠ). To však úplne postačí na to, aby ste získali vlastnú skúsenosť s produktami za nižšiu cenu a mohli tak využiť oveľa výhodnejšiu formu spolupráce, ktorou je registrácia bez obmedzenia.

 

Registrácia BEZ OBMEDZENIA (OP-BO)

Zmluvné strany: (Z) - Zakladateľ projektu AOR, ďalej ako (Z): Martin HOCMAN, ul. kpt.Nálepku 10, Liptovský Mikuláš 03101, tel.: 0940 893 303, mail: martin_hocman@centrum.sk a info@top100sk.com,       (OP) - Obchodný partner: ďalej ako (OP-BO) vaše údaje, pridelené číslo:  SK 100 __ __ __ __ __
Predmet zmluvy a jej platnosť: (Z) a (OP-BO) sa dohodli na vzájomnej spolupráci v oblasti nákupu produktov, vytvárania nových TOP produktov, na propagácii projektu AOR a webovej stránky (Z), predaja produktov, tiež na získavania nových obchodných partnerov a ďalších príležitostí. Zmluva začína platiť dňom podpisu a končí 31.12.2024. Zmluva je platná iba kompletná, t.j. musí obsahovať všetky 3 strany, ktoré musia byť podpísané (OP-BO) a (Z). Pri elektronickej registrácii platí zaškrtnutý súhlas s OPS. Nový (OP-BO) dostane pridelené registračné číslo a kartičku obchodného partnera – Zdarma + leták na dvere (platí pre MŠ). Pri registrácii bez obmedzenia sa platí administratívny poplatok spolu s prvou objednávkou a jeho výška je 20 eur/ rok 2024.
Odmena: (Z) odmeňuje (OP-BO) pri každej objednávke jasne danou odmenou (zľava), ktorá je uvedená v aktuálnom veľkoobchodnom cenníku. O prípadnej zmene odmien bude (Z) informovať (OP-BO). Diplom AOR získa každý (OP) zdarma, keď navýši vďaka tejto spolupráci svoj rodinný rozpočet o 250 eur, (500, 750, 1.000) a 1.500 eur. Získaním nového zákazníka na reklamný priestor na webe atď., získava (OP-BO) jednorazovú odmenu vo výške 15% zo zaplatenej sumy nového zákazníka alebo 20%-nú vo forme produktov projektu AOR.
Odstúpenie od zmluvy: (OP-BO) môže požiadať o zrušenie tejto zmluvy kedykoľvek počas jej trvania bezplatne, avšak bez nároku na vrátenie poplatku. Posledným dňom kalendárneho roka 2024 (2025, 2026...) platnosť zmluvy automaticky zaniká. (Z) môže ukončiť spoluprácu s (OP) výpoveďou zmluvy pri porušení vzájomných dojednaní. Možnosť predĺžiť spoluprácu o ďalšie obdobie bude možné predĺžením pôvodnej, alebo podpisom novej zmluvy, ktorá bude aktualizovaná podľa situácie.
Vzájomné dojednania: (Z) informuje o novinkách a zmenách v projekte (OP-BO) mailom, telefonicky, osobne a/ alebo prostredníctvom webovej stránky. (OP-BO) svojou činnosťou nezavádza zákazníkov a iných (OP), neklame, nepodvádza, správa sa slušne a robí dobré meno sebe, iným (OP) a (Z). Je zakázané vyrábať produkty projektu AOR vo vlastnej réžii (napodobňovanie, kopírovanie a pod.), pokuta za každé zistené porušenie je 500 eur. Odporúčaná minimálna objednávka je v hodnote 20 eur.
Dodanie tovaru, platba za tovar, dane: (OP-BO) si môže prevziať tovar a produkty osobne od (Z), od obchodného partnera s platným Certifikátom AOR (OP+C), alebo prostredníctvom pošty na dobierku, alebo ak je dohodnuté inak. Platba za tovar sa uhrádza v konečných cenách aktuálneho veľkoobchodného cenníka, ktorý platí do vydania nového. (Z) nie je platca DPH. Nakoľko táto zmluva nie je zamestnanecký vzťah, za prípadné zdanenie svojich príjmov nesie zodpovednosť (OP-BO). Pri neprevzatí objednaného tovaru sa vám zaúčtuje poplatok 10 eur a pri následnom, opakovanom neprevzatí tovaru sa zruší automaticky i platnosť tejto zmluvy.
Zhrnutie: Prípadné zmeny medzi oboma stranami sa riešia písomne. Svojim podpisom potvrdzujú, že rozumejú všetkým bodom v týchto OPS, ochrane osobných údajov GDPR, objednávkam i dobe platnosti tejto zmluvy.

 

2.bod: Objednajte si produkty projektu AOR - Vaša prvá objednávka

 

Pre objednanie produktov AOR spolu s registráciou do projektu AOR zvoľte kontaktný formulár uvedený nižšie. Cena vašej objednávky a výška vašej finančnej odmeny bude vždy kalkulovaná podľa veľkoobchodného cenníka v závislosti od druhu vašej registrácie. Cenník vám zašleme v tlačenej/ elektronickej forme spolu s objednanými vzorkami produktov.

Za svoju objednávku neplaťte vopred! Po telefonickom potvrdení vašej objednávky bude dohodnutý termín doručenia i spôsob platby.

V čase, keď sa bude blížiť MDD, Mikuláš, Vianočné sviatky a koniec kalendárneho roka, vás poprosím, aby ste v prípade záujmu o produkty projektu AOR urobili svoju objednávku v dostatočnom časovom predstihu, pretože mnohé naše produkty balíme ručne, a to je časovo náročné. Tiež musíme (najmä tlačoviny a cukrovinky) objednávať skôr, lebo aj mnohí naši dodávatelia majú koncom roka vyťažené svoje kapacity na maximum.

Ďakujem vám za pochopenie, prajem vám len pozitívnu skúsenosť, hlavne radosť v očiach detí, spokojných rodičov a personál vo vašom zariadení.

 

3.bod: Užívajte si produkty projektu AOR i svoju finančnú odmenu

 

Vďaka výhodnej spolupráci, vzájomnej konštruktívnej komunikácii, jasne daným a férovým podmienkam budete spokojní jak vy, deti, ich rodičia, tak i vaši kolegovia a kolegyne.

Je iba vo vašich rukách, ako naložíte s finančnou odmenou, aká bude jej výška a, ako často ju budete mať.
Ja som pripravený konať, vytvárať ďalšie TOP produkty, podporovať talent iných ľudí a posúvať jak ich, tak i projekt AOR vpred. Pridajte sa i vy, pretože spoločne dosiahneme naše ciele i úspech oveľa skôr, jednoduchšie, bude kvalitnejší a oveľa dlhšie vydrží. Súhlasíte?

 

 
ZHRNUTIE

Ako budú vyzerať vaše najbližšie mesiace a roky? Máte dostatok času na to, aby ste sa rozhodli, aká bude vaša odpoveď na túto moju výzvu a ponuku spolupráce. Ak máte otázky, nápad či pripomienky, nie je vám niečo jasné - neváhajte ma kontaktovať.

Ak žiadna reakcia z vašej strany nepríde v tomto roku, bude to pre mňa znamením, že o túto výzvu a finančný príspevok pre deti vo vašom zariadení v tejto dobe záujem nemáte. To vôbec nevadí. Možno budete mať záujem o rok či o dva neskôr. Zatiaľ vám prajem len to najlepšie.

Martin HOCMAN – autor projektu AOR

 

 

FORMULÁR PRE REGISTRÁCIU MŠ (ZŠ) DO PROJEKTU AOR - 2024:

 

 
Po prijatí vašej požiadavky vás budeme telefonicky kontaktovať ohľadom detailov vašej objednávky.
 

 

 

ZOZNAM REGISTROVANÝCH ZARIADENÍ (od 5/2024) V PROJEKTE AOR

A VÝŠKA NÁŠHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU:

 

(OP-Z) Mš Pribylina
4,35 eur
(OP-Z) Zš s Mš Svätý kríž
23,79 eur
 

 

 

PREŠTUDUJTE SI TIEŽ ĎALŠIE INFORMÁCIE NA:

 

www.top100sk.com/výzva č. 2

 

Chcete nakupovať za veľkoobchodné ceny 

a získať mnoho ďalších výhod?